Privacy Policy Imprint Legal Disclaimer

Workshops for kor

Som erfaren sangpedagog, kordirigent og solist tilbyr Gjertrud Lunde workshops for kor og formidler en målrettet og felles sangteknikk innen klassisk, jazz og pop.

Med kreative og morsomme øvelser og aktiviteter, har Gjertrud Lunde inspirert kor i inn- og utland, og korledere har fått nye ideer og metoder for videre korarbeid.

Her kann man laste ned en brosjyre som pdf:
Workshops-for-kor.pdf

Tema:

 1. Sangteknikk

  1. Pust
  2. Støtte
  3. Kroppsholdning
  4. Klangdannelse
  5. Avspenning / riktig spenning
  6. Artikulasjon
  7. Intonasjon

 2. Sangteknisk arbeid med korets eget repertoar

  1. Tips og råd til hver stemmegruppe
  2. Spesielle sangtekniske utfordringer
  3. Øvelser for effektiv utenatlæring (etter ønske)

 3. Sceneopptreden

  1. Øvelser for tekstformidling og utstråling
  2. Øvelser for selvbevissthet
  3. Øvelser for kroppsbevissthet
  4. Øvelser for gruppebevissthet

 4. Etter ønske: innstudering av nytt repertoire

  1. Innstudering av enkeltstemmer
  2. Uttrykk og innhold
  3. Dynamikk
  4. Sangtekniske utfordringer

Kontakt:

Gjertrud Lunde

Tel: 0221-2719156

E-Mail: workshop@gjertrud-lunde.com